Opinie o Nas
 
 

Reklamacje

Reklamację prosimy kierować na adres: reklamacje@fungichem.pl
 
Formularz reklamacyjny i odstąpienia od umowy do pobrania: FORMULARZ
 
Reklamacja Przesyłki Kurierskiej
 
2 min czytania :-)
 
Reklamacja przesyłki kurierskiej to prawo, które przysługuje każdemu korzystającemu z usług kurierskich. Jeśli Twojej paczce przydarzył,się nieszczęśliwy wypadek, doszło do jej uszkodzenia lub zgubienia to możesz zgłosić reklamację u przewoźnika, który obsługiwał twoją przesyłkę kurierską. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na kilka najważniejszych aspektów procedury reklamacji przesyłki kurierskiej.
Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po udokumentowaniu zaistnienia szkody (Konieczne sporządzenie protokołu szkody) i nie później niż 7 dni od daty doręczenia przesyłki.

Jaka jest podstawa prawna rozpatrywania reklamacji w transporcie?

Podstawą prawną rozpatrywania reklamacji jest Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr.50, poz. 601 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. nr.38, poz.266).

 

Co odbiorca musi zrobić gdy przesyłka dotrze z widocznymi śladami uszkodzenia?

Gdy przesyłka ma widoczne ślady uszkodzenia należy od razu, w obecności kuriera spisać protokół szkody. Kurier nie ma prawa odmówić wystawienia takiego dokumentu, ani też, tłumacząc się brakiem czasu lub kompetencji przesunąć tej czynności na inny termin. Odmowę sporządzenia protokołu przez kuriera proszę zgłaszać do nas droga mailową na adres reklamacje@fungichem.pl pl bądź przez formularz kontaktowy na stronie www.

 

Co odbiorca musi zrobić gdy po rozpakowaniu okazało się, że przesyłka jest uszkodzona?

W tej sytuacji należy także spisać protokół szkody. W tym celu należy wezwać kuriera do 7 dni od daty doręczenia przesyłki dzwoniąc na infolinię firmy kurierskiej i podając numer przesyłki. Ważne jest, by zachować opakowanie z widoczną etykietą. Uszkodzony towar musi znajdować się na miejscu, czyli pod adresem podanym na liście przewozowym jako adres doręczenia.

 

Jakie dokumenty należy załączyć do składanej reklamacji?

Wymagane jest załączenie protokołu szkody sporządzonego przez kuriera doręczającego, kopii listu przewozowego oraz faktury (lub innego dokument potwierdzający wartość przesyłki).

Reklamacje dotyczące nieterminowości świadczonych usług składane są bez wyżej wymienionych dokumentów.

Co powinien zawierać protokół szkody?

Protokół szkody to dokument potwierdzający fakt uszkodzenia przesyłki podczas transportu i priorytetowy dowód w procesie reklamacyjnym. Dokładność jego wystawienia i precyzja sformułowań i opisów wpływa na decyzję firmy kurierskiej. Bez względu na sugestie kuriera protokół powinien odzwierciedlać stan faktyczny przesyłki i opakowania.

 

Czy kurier może odmówić wystawienia protokołu szkody?

W przypadku przesyłek DPD Polska oraz K-EX kurier nie ma prawa odmówić wystawienia takiego dokumentu. W przypadku UPS i DHL kurier nie wystawia protokołu szkody w momencie doręczenia. Więcej szczegółów dostępne jest w opisach procedur reklamacyjnych wszystkich przewoźników, które zostały niżej umieszczone.

 

Jaki są terminy rozpatrzenia reklamacji?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U.06.38.266) termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

 

Kiedy reklamacja może zostać odrzucona?

Reklamacja może zostać odrzucona, jeśli nie zostanie złożona w terminie 7 dni od daty doręczenia przesyłki lub gdy dokumentacja reklamacyjna będzie niekompletna.

 

Procedury reklamacji w poszczególnych firmach kurierskich: