Opinie o Nas


 

Insektycydy - owadobójcze

Insektycydy - owadobójcze

KUPUJĄC ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN PAMIĘTAJ:
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz.U.2018 poz.1310 z pózn. zm.) Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

 Duplicate-1

Duplicate-1

130.00 zł
92.00 zł
Add to basketOut of stock
Agita 10 WG 100g

Agita 10 WG 100g

32.00 zł
39.00 zł
Agita 10 WG 400g

Agita 10 WG 400g

125.00 zł
115.00 zł
Add to basketOut of stock
Twenty One 20.1 WP 500g (2x250g)

Twenty One 20.1 WP 500g (2x250g)

130.00 zł
92.00 zł
Add to basketOut of stock
Alfacet 100 EC 1L

Alfacet 100 EC 1L

112.00 zł
Add to basketOut of stock
Cyperon 250 EC 100ml

Cyperon 250 EC 100ml

20.00 zł
Add to basketOut of stock
Maximex 1L

Maximex 1L

200.00 zł
Add to basketOut of stock
Alfacet 100 EC 5L

Alfacet 100 EC 5L

500.00 zł
Add to basketOut of stock
Deka 2,5 EC 1L

Deka 2,5 EC 1L

100.00 zł
Add to basketOut of stock
Siltac EC 1L

Siltac EC 1L

129.00 zł
Add to basketOut of stock