Opinie o Nas


 

Fastac Active 050 ME 1L

 • Dodaj recenzję:
 • 4014348997065
 • Producent: BASF
 • Dostępność: Dostępny na magazynie
 • Do Użytku Profesjonalnego: TAK
 • Do Użytku Amatorskiego: NIE
 • Dostawa od: 13,99 zł

 • Cena netto: 97,22 zł
  105,00 zł
 • szt.

Fastac Active 050 ME

OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie mikroemulsji do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników kłująco-ssących i gryzących w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
alfa - cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) 50 g/l - (5,02 %)

Zezwolenie MRiRW Nr R-52/2014 z dnia 09.04.2014 r.
zmienione decyzja MRiRW nr R-680/2015d z dnia 05.08.2015 r.

STOSOWANIE ŚRODKA

Zalecenia stosowania – zboża


pszenica ozima, jęczmień jary
- mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,25 l/ha
Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją.

- skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,2 l/ha
Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją.

pszenica ozima
- wciornastki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 - 0,3 l/ha
Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją.

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie pszenicy ozimej
i jęczmienia jarego: 2
Odstęp między zabiegami: 7 -10 dni

rzepak ozimy

Zalecenia stosowania – rzepak


- chowacz brukwiaczek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,3 l/ha
Termin stosowania: opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie
z sygnalizacją.


- słodyszek rzepakowy, mszyca kapuściana
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha


Termin stosowania:
- chrząszcze : opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na pąkujących roślinach: w stadium
zwartego kwiatostanu (1 chrząszcz na 1 roślinie) lub w stadium luźnego kwiatostanu
(3-5 chrząszczy na roślinę), zgodnie z sygnalizacją,
- mszyce : opryskiwać po wystąpieniu mszyc zgodnie z sygnalizacją, w końcowej fazie
kwitnienia rzepaku (BBCH 69).

- szkodniki łuszczynowe: pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,2 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych, zgodnie z sygnalizacją.

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 7 -10 dni


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20oC. Zabiegi należy przeprowadzić
w godzinach wieczornych.
2. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza kłująco-ssącym) wykonać dokładnie,
aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. W przypadku opryskiwania roślin pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy
użytkowej środek zwilżający.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub,
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub,
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą by ć narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Środek stosować po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):   

      pszenica ozima -   30 DNI,
      jęczmień jary -     30 DNI,
      rzepak ozimy -     49 DNI.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): NIE DOTYCZY.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
NIE DOTYCZY.