do góry

Kategorie

Stomp 330 EC 5L

4014348491181
Producent: BASF
Waga: 5.2 kg
Dostępność:
  • Dostawa od: 9,99 zł
Cena brutto:
191,00 zł
Cena netto: 176,85 zł
szt.
Stomp 330 EC Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w zbożach ozimych, kukurydzy,ziemniaku, bobiku, łubinie żółtym, tytoniu, na plantacjach traw nasiennych, roślinach warzywnych, niektórych roślinach ozdobnych, szkółkach drzew ziarnkowych i pestkowych, truskawce, ostropeście plamistym. Środek przeznaczony jest również do niszczenia i hamowania odrostów bocznych tytoniu

DZIAŁANIE NA CHWASTY


Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej

zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są
zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia a dwuliścienne do fazy
dwóch liści właściwych.

Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica

pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa,
przytulia czepna, rzodkiew świrzepa, sporek polny, szarłat szorstki, wiechlina roczna,
włośnica sina, włośnica zielona.

Chwasty średnio wrażliwe np.:
chaber bławatek, fiołek polny, przetacznik perski,

rumianki, rumiany, wyczyniec polny, wyki.

Chwasty odporne np.:
starzec zwyczajny, żółtlica drobnokwiatowa, chwasty

wieloletnie i głęboko korzeniące się (perz, ostrożeń).

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI


Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby i rodzaju zachwaszczania.

Na glebach lżejszych stosować niższe dawki środka, a wyższe na glebach ciężkich, o
większej zawartości próchnicy.

Rośliny rolnicze

- pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto.

Środek można stosować:

- po siewie, nie później niż w 3 dni; lub
- wcześnie powschodowo, nie później niż w fazie 1-2 liści chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych
Zalecana dawka: 3,5-4 l/ha.

Uwaga

Ziarno zbóż wysiewać na jednakową głębokość przykrywając je co najmniej 3 cm
warstwą gleby. Przykrycie ziarna płytszą warstwą gleby może stać się przyczyną
przerzedzenia roślin.

- kukurydza

Środek można stosować:
- po siewie, nie później niż w 3 dni w mieszaninie ze środkiem Azoprim 50 WP:
Stomp 330 EC 4-5 l/ha + Azoprim 50 WP 1 kg/ha lub
- powschodowo w fazie 1-2 li?ci chwastów jednoliściennych i dwuliściennych
w mieszaninie ze środkiem Azoprim 50 WP
Stomp 330 EC 4-5 l/ha + Azoprim 50 WP 1 kg/ha.*
- trawy nasienne (wiechlina łąkowa, kostrzewa czerwona, życica trwała,
mietlica biaława).
Plantacje w 1,2 lub 3 roku użytkowania.

Środek stosować jesienią lub wczesną wiosną na dobrze rozkrzewione rośliny traw.

- jesienią: od połowy września do połowy października (można stosować
jesienią również na plantacjach założonych wiosną tego samego roku).
Skuteczność środka uzależniona jest od stopnia wilgotności gleby. W warunkach
suszy skuteczność jest słabsza.
- wiosną: jak najwcześniej, od marca do początku kwietnia.
Zalecana dawka: 5 l/ha.

Uwagi:

1. Po zastosowaniu środka nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
2. Efekt chwastobójczy widoczny jest dopiero po upływie około 3 tygodni od
zastosowania środka.
3. W przypadku masowego występowania wiechliny rocznej lub miotły
zbożowej środek stosować jesienią.

- ziemniak

Środek stosować przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i
zabronowaniu pola.
Zalecana dawka: 3,5-5 l/ha.
W celu poszerzenia zakresu działania, Stomp 330 EC można stosować
przedwschodowo, łącznie ze środkiem Afalon 450 SC w dawce:
Stomp 330 EC 3,5-5 l/ha + Afalon 450 SC 2 l/ha.

Uwagi:

1. Nie stosować środka po wschodach ziemniaków.
2. Mieszaninę środków Stomp 330 EC + Afalon 450 SC sporzadzić
bezpośrednio przed zabiegiem.
- bobik, łubin żółty.
Opryskiwać bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 3 dni)
Zalecana dawka: 4 l/ha.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych chwastów w łubinie żółtym Stomp 330 EC
można stosować bezpośrednio po siewie z herbicydem Command 480 EC
Stomp 330 EC 3 l/ha + Command 480 EC 0,2 l/ha.

- tytoń.

Zwalczanie chwastów.
Środek stosować nie później niż 1 dzień przed sadzeniem tytoniu.
3Zalecana dawka: 4 l/ha.
Niszczenie i hamowanie odrostów bocznych tytoniu
Bezpośrednio (a najpóźniej do 24 godzin) po ogłowieniu tytoniu i usunięciu w miarę
potrzeby pędów bocznych o długości powyżej 2 cm, zastosować środek w stężeniu
1,5% (1,5 l środka w 100 l wody), zużywając 10-20 ml cieczy użytkowej na roślinę.
Ilość cieczy użytkowej zależy od tendencji odmiany do wykształcania odrostów oraz
od wysokości rośliny. Ciecz użytkową można stosować do opryskiwania lub ręcznego
polewania roślin tytoniu .

Op r y s k iwa n i e :

Opryskiwać tak, aby strumień cieczy użytkowej skierowany był na wierzchołek łodygi
z odległości około 20 cm.
Podczas zabiegu przestrzegać niskiego ciśnienia w opryskiwaczu do 1 atm (0,1 Mpa).
Przed zabiegiem ustalić czas otwarcia dyszy rozpylacza, w ciągu którego wypływa 10-
20 ml cieczy użytkowej z opryskiwacza.

P o l ewa n i e   r o ś l i n

Polewać "naczyńkiem", stosując ciecz użytkową o stężeniu 1,5% w ilości 10-20 ml na
roślinę.
Przygotowaną i ściśle odmierzoną ilość cieczy użytkowej wylewać z "naczyńka" na
wierzchołek ogłowionej łodygi tytoniu tak, aby spływając wzdłuż całej łodygi wnikała
we wszystkie pachwiny liści aż do podstawy łodygi.

Uwagi:

1. Zabieg wykonać na co najmniej 1 godzinę przed przewidywanym opadem
deszczu.
2. Środek stosować na rośliny suche i nie pochylone.
3. Gdy rośliny tytoniu rosną intensywnie zabieg niszczenia i hamowania
odrostów bocznych można powtórzyć po upływie 5-7 dni.

Rośliny sadownicze


- truskawka.

Środek stosować jesienią lub wczesną wiosną na glebę wolną od chwastów.
Zalecana dawka:
- 3-4 l/ha (plantacje nowo założone w 2 tygodnie po posadzeniu i
ukorzenieniu się roślin),
- 4-6 l/ha (plantacje jednoroczne i starsze).
- szkółki drzew ziarnkowych i pestkowych (podkładki i okulanty).
Środek stosować wczesną wiosną na glebę wolną od chwastów bezpośrednio po
posadzeniu podkładek; w okulantach, przed ruszeniem wegetacji.
Zalecana dawka: 5-6 l/ha.

Uwaga

Stomp 330 EC zastosowany po rozpoczęciu wegetacji w wyższych temperaturach
może powodować uszkodzenia roślin.

Rośliny warzywne


- groch.

Opryskiwać bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni.
Zalecana dawka: 3-5 l/ha.

Uwaga:

Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 4-5 cm.

- fasola.

Opryskiwać bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni.
Zalecana dawka: 3-4 l/ha.

Uwaga

W przypadku wystąpienia po siewie fasoli niekorzystnych warunków
atmosferycznych - długotrwałych, obfitych opadów przy jednoczesnych niskich
temperaturach - mogą wystąpić uszkodzenia roślin fasoli. Nasiona wysiewać na
jednakową głębokość, nie mniejszą niż 4-5 cm.

- bób.

Opryskiwać bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni.
Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 4-5 cm.

- cebula (z siewu).

Opryskiwać bezpośrednio po siewie.
Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
lub
po wschodach, gdy rośliny cebuli znajdują się w fazie 1-2 liści, na powierzchnię
wolną od chwastów.
Zalecana dawka: 3-4 l/ha.
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.

- cebula z dymki.

Środek można stosować
a) do 5 dni po sadzeniu dymki
Zalecana dawka: 4-5 l/ha. lub

b) po wschodach cebuli, przy wysokości szczypioru 5-10 cm, na kiełkujące i
wschodzace chwasty
Zalecana dawka: 4 l/ha.

- cebula nasienna.

Opryskiwaćdo 10 dni po sadzeniu wysadek cebuli.
Zalecana dawka: 4-5 l/ha.

- czosnek.

jesienny: opryskiwać bezpośrednio po posadzeniu lub wczesną wiosną po ruszeniu
wegetacji, przed wschodami chwastów.
Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
wiosenny: opryskiwać bezpośrednio po sadzeniu.
Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
lub po wschodach czosnku, gdy wysokość rośliny mają 5-10 cm wysokości.
Zalecana dawka: 3-4 l/ha.

- por (z siewu).

Opryskiwać do 3 dni po siewie.
Zalecana dawka: 2-3 l/ha.
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.

- koper ogrodowy.

Środek stosować do 5 dni po siewie.
Zalecana dawka: 3-5 l/ha.
lub po wschodach kopru lecz przed wschodami chwastów.
Zalecana dawka: 3 l/ha.

Uwagi:

1. Nasiona kopru wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.
2. Środka nie stosować w koprze przeznaczonym na wczesny zbiór (zielony koperek).

- marchew, pietruszka.

Opryskiwać do 5 dni po siewie.
Zalecana dawka: 3-4 l/ha
Nasiona wysiewać na jednakową głebokość, nie mniejszą niż 2 cm.

- kapusta głowiasta (z rozsady), kalafior (z rozsady).

Opryskiwać przygotowane pole bezpośrednio przed sadzeniem rozsady.
Zalecana dawka: 3-4 l/ha.

- chrzan.

Opryskiwać po sadzeniu i uformowaniu redlin przed wschodami chwastów lub przed
ukazaniem się liści chrzanu.
Zalecana dawka: 3-4 l/ha.

- pomidor (z rozsady), papryka (z rozsady).

Środek stosować od 3 do 1 dnia przed sadzeniem rozsady.
Zalecana dawka: 3-5 l/ha.

- ostropest plamisty.

Opryskiwać najpóźniej do 3 dni po siewie.
Zalecana dawka: 3 l/ha.

Rośliny ozdobne


- lilie (mieszańce azjatyckie).

Środek stosować wiosną przed wschodami roślin.
Zalecana dawka: 4 l/ha.

- mieczyk ogrodowy.

Środek stosować wiosną przed wschodami roślin, w 4-10 dni po sadzeniu bulw.
Zalecana dawka: 4 l/ha.

- tulipan.

Środek stosować jesienią po sadzeniu cebul, przed nastaniem mrozów.
Zalecana dawka: 3 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN


Środek rozkłada się w ciągu 3 miesięcy od zastosowania nie stwarzając zagrożenia dla

roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego likwidowania plantacji
opryskanej środkiem, po wykonaniu orki na głębokość 15 cm i dobrym wymieszaniu
gleby można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniak oraz te rośliny, do
których odchwaszczania zaleca się środek.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres

zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin

przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

PRZECIWWSKAZANIA


1. Środka nie stosować:

a. na glebach lekkich, piaszczystych (nie dotyczy łubinu żółtego),
ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą.
b. w przypadku siewu nasion płytszego niż 2 cm z uwagi na możliwość
uszkodzenia roślin.
2. Środka nie mieszać z glebą.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ


Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną

jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo
wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu
środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i
uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE


Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej

niż 0C i nie wyższej niż 30C, z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.


fungichem.pl dokłada wszelkich starań aby zdjęcia, opisy i parametry były kompletne. Źródłem
informacji są dane katalogowe towarów. Nie możemy jednak zagwarantować, że dane nie zawierają
pomyłek i błędów, które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie
jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Działem
Obsługi Klienta. Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego.


Dostawa

Zobacz nasze aukcje na

Porównaj nasze ceny w serwisach

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin. Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Informacje o stosowaniu produktów aktualizowane są raz w roku, dlatego rekomendowane jest zapoznanie się z ich etykietą.

ZROZUMIAŁEM